เกี่ยวกับเรา | จำหน่ายอุปกรณ์โซลาร์เซลล์ รับติดตั้งโซล่าเซลล์ทั่วประเทศ เรามีความชำนาญงานเฉพาะด้าน สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เกี่ยวกับเรา


บริษัท สยามไอทีคูล จำกัด เราเป็นผู้ให้บริการ เกี่ยวกับจำหน่ายอุปกรณ์โซลาร์เซลล์ทุกชนิด และบริการติดตั้งระบบ Solar On Grid – Off Grid, Solar RoofTop
และ Solar Farm
ทั้งนี้ เรามีทีมงานมืออาชีพ และมีความชำนาญงานเฉพาะด้าน สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

Vision & Mission

เราเป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจโซลาร์เซลล์ครบวงจร

พันธกิจ

  • พันธกิจต่อลูกค้า มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และการให้บริการต่อธุรกิจโซลาร์เซลล์ให้มีความเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อให้เกิดความพอใจสูงสุดของลูกค้า
  • พันธกิจต่อคู่แข่งเคารพในการแข่งขันอย่างโปร่งใส และจะไม่ทำการใส่ร้ายคู่แข่ง ไม่ว่าจะประการใดๆ รวมทั้ง จะทำการแข่งขันกันอย่างสร้างสรรค์ ไม่สร้างศัตรูต่อธุรกิจ
  • พันธกิจต่อคู่ค้า สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า ไม่เอารัดเอาเปรียบ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น และเป็นพันมิตรทางธุรกิจในระยะยาว
  • พันธกิจต่อพนักงาน มุ่งมั่นที่จะพัฒนาบุคลากร ให้เกิดการเรียนรู้อยู่เสมอ พร้อมปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ ก่อให้เกิดการบริการที่มีประสิทธิภาพ
    และให้พนักงานรู้สึกมีส่วนร่วมกับการเติบโตของบริษัท